Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
logo WNEiZ US W dniu 1 grudnia 2016 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego a Uniwersytetem Sayyed Jamaleddin Asadabadi University (SJAU) w Iranie, reprezentowanym przez Ast. Prof. dr. Habib Shahbazigigasari.


Celem porozumienia jest rozwój programów studiów, wymiany i współpracy w zakresie dydaktyki akademickiej oraz pracy naukowo- badawczej .

Współpraca dotyczy w szczególności:

- wymiany informacji oraz publikacji, w tym współpracy pomiędzy bibliotekami;
- wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych;
- wymiany studentów na wszystkich poziomach kształcenia;
- tworzenia wspólnych grup studenckich;
- organizowania naukowych seminariów, sympozjów, sesji dyskusyjnych;
- prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
- organizowania krótko- i długoterminowych wizyt i staży naukowych;

Jak do nas trafić


mapa wneiz