Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Olimpiada Statystyczna 2018 9 stycznia 2018 roku odbyły się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Zawody Okręgowe Olimpiady Statystycznej 2017/2018. Olimpiada Statystyczna odbywa się po raz drugi, a jej organizatorami są Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne.


Przewodniczącym Komitetu Okręgowego w Szczecinie jest prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński (Przewodniczący Rady Oddziału PTS w Szczecinie, Dziekan WNEiZ). Członkami Komitetu Okręgowego są także: Magdalena Wegner (Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie, Członek z Urzędu Statystycznego), Elżbieta Mogilnicka-Nowakowska (Sekretarz), Agnieszka Rynkiewicz (Członek z Polskiego Towarzystwa Statystycznego), dr hab. prof. US Iwona Markowicz i dr hab. prof. US Jacek Batóg (Członkowie z partnerskiej uczelni).

W skład powołanej Komisji Egzaminacyjnej weszli: prof. US dr hab. Iwona Markowicz (Przewodnicząca Komisji, IEiS), dr Barbara Batóg (IEiS), mgr Michał Dudka (IEiS), dr Sebastian Gnat (IEiS), dr Magdalena Mojsiewicz (IEiS), dr Ewa Putek-Szeląg (IEiS), dr Monika Rozkrut (IEiS), dr Katarzyna Wawrzyniak (ZUT).

Zawody Okręgowe WNEiZ US organizował wspólnie z Urzędem Statystycznym w Szczecinie. W organizacji udział wzięli pracownicy urzędu: Elżbieta Mogilnicka-Nowakowska (Sekretarz Komitetu Okręgowego), Janina Ofiarska, Agnieszka Rynkiewicz, Iwona Żmuda – Suplicka, Mariola Maj, Artur Kwit, Sławomir Woźniak.

W dniu 9 stycznia główną częścią wydarzenia było rozwiązywanie 2 testów przez uczestników Olimpiady. Poza tą częścią, w trakcie sprawdzania testów przez Komisję, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbyły się wydarzenia towarzyszące, promujące nasz Wydział. Pierwsze z nich to spotkanie Dziekana WNEiZ profesora Waldemara Tarczyńskiego i Prezesa GUS doktora Dominika Rozkruta (pracownika naszego Wydziału, IEiS) z Opiekunami uczniów (nauczycielami szkół w naszym województwie). Poruszano temat wagi znajomości statystyki w polityce, gospodarce jak i życiu codziennym. Dla Opiekunów i uczestników Olimpiady zaprezentowano ciekawe wykłady dotyczące ekonomii. Wykład nt. Czym żyje naukowiec? wygłosiła dr Małgorzata Guzowska (IEiS), a wykład nt. O micie zbitej szyby, czyli to, co widać i czego nie widać w ekonomii – dr hab. Christian Lis (IEiS). Prodziekan, prof. US dr hab. Jacek Batóg zaprezentował gościom najnowszą salę Wydziału – Laboratorium Neuronauki Poznawczej, w którym przeprowadza się badania polegające na rejestracji fal mózgowych i zapisie napięcia mięśni twarzy.

Olimpiada Statystyczna ma charakter olimpiady przedmiotowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Spośród uczestników w ramach trójstopniowej rywalizacji zostanie wyłonione grono 30 finalistów.

Rejestracja szkół i uczestników w całej Polsce trwała od 24 października do 28 listopada 2017 roku, 1 grudnia 2017 roku odbyły się Zawody Szkolne. Do Zawodów Okręgowych w województwie zachodniopomorskim zakwalifikowali się reprezentanci 13 szkół: liceów oraz szkół ponadgimnazjalnych ze Szczecina, Sławna, Szczecinka, Trzebiatowa, Gryfic, Koszalina, Kołobrzegu i Nowogardu.

Najlepsze wyniki uzyskali: I miejsce – Wiktor Kraśnicki (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie; XIII Liceum Ogólnokształcącego), II miejsce – Maciej Maruszczak (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie; XIII Liceum Ogólnokształcącego), III miejsce – Paweł Szafran (I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku). Zgodnie z Regulaminem Olimpiady do Zawodów Centralnych, które odbędą się 28 lutego 2018 kwalifikuje po 3 uczestników zawodów okręgowych (z każdego województwa), którzy uzyskali największą liczbę punktów oraz do 22 uczestników ze wszystkich okręgów z największą liczbą punktów. Po ogłoszeniu przez Komitet Główny Olimpiady wyników ze wszystkich regionów okazało się, że wśród 70 zakwalifikowanych uczestników znajduje się 7 osób z naszego województwa. Poza już wymienionymi są to: Grzegorz Maciejewski (II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie), Paweł Drabarek (II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie), Adrian Końca (Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie), Kacper Zwarzany (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie; XIII Liceum Ogólnokształcącego).

Na zakończenie odbyło się ogłoszenie wyników, uroczyste rozdanie dyplomów i nagród z udziałem zaproszonych gości (Sala Rady Wydziału na zdjęciu). W uroczystości udział wzięli i wręczali nagrody: Dominik Rozkrut – Prezes GUS dr, Magdalena Wegner – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie, Daniela Arciszewska – Starszy Wizytator Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Marcin Szmyt – Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pracownicy WNEiZ dziękują nauczycielom za przygotowanie uczniów, pracownikom Urzędu Statystycznego za współpracę a uczniom gratulują wysokiego poziomu zawodów.

Opis zdjęć:
  1. Przywitanie uczestników Olimpiady (od lewej: Prodziekan WNEiZ dr hab. prof. US Jacek Batóg, Prezes GUS dr Dominik Rozkrut, Dziekan WNEiZ prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński, a po prawej – Komisja Egzaminacyjna)

  2. Podsumowanie Zawodów Okręgowych w województwie zachodniopomorskim – Prezes GUS dr Dominik Rozkrut

  3. Wręczanie dyplomów i nagród uczestnikom Olimpiady (od prawej: Prezes GUS dr Dominik Rozkrut, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie Magdalena Wegner, Dziekan WNEiZ prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński, Prodziekan WNEiZ dr hab. prof. US Jacek Batóg)

  4. Zdjęcie zbiorowe uczestników i organizatorów Olimpiady Statystycznej w sali Rady Wydziału WNEiZ

Jak do nas trafić


mapa wneiz