Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Projekt międzynarodowy PEESA III W dniach 26-27.06.2018 r. w Agadir, Maroko odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu INSTART [Euro-African Network of Excellence for Entrepreneurship and Innovation],  w którym uczestniczyła dr Małgorzata Guzowska.


W projekcie ze strony Europejskiej uczestniczą następujące uczelnie:
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – ULPGC – lider projektu
Universita Degli Studi di Roma La Sapienza (UNIROMA1)
Uniwersytet Szczeciński (USZ)
Universidade da Madeira (Uma)
Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FCPCT – ULPGC)

Afrykę północną reprezentują uczelnie:
Université de Bejaia (UAMB) – established in Algeria
Université 8 May 1945 Guelma (U8M45) – established in Algeria
Alexandria University (AU) – established in Egypt
Cairo University (CU) – established in Egypt
Misurata University (MU) – established in Libya
University of Zawia (ZU) – established in Libya
Université Cadi Ayyad (UCA) – established in Morocco
Universite Ibnou Zohr a Agadir (UIZ) – established in Morocco
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) – established in Morocco
Université de Gabes (UNIVGB) – established in Tunisia
Sfax University (USFAX) – established in Tunisia
University of Sousse (USOUSSE) – established in Tunisia
Oraz partnerzy stowarzyszeni.

Kierownikiem projektu ze strony US jest dr Małgorzata Guzowska.
Zespół stanowią: dr hab. prof. US Jarosław Korpysa, dr Barbara Czerniachowicz, dr Katarzyna Szopik – Depczyńska.

baner INSTART UE

Jak do nas trafić


mapa wneiz