Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Grupa  Poncyliusz Radz Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński oraz dyrektor zarządzający w Grupie Doradczo-Księgowej Poncyljusz i Radź, Sebastian Goschorski −  16 listopada 2015 r., podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej.


Grupa Doradczo-Księgowa Poncyljusz i Radź już od wielu lat przyjmuje studentów WNEiZ na praktyki i staże. Podpisana umowa poszerza zakres dotychczasowej współpracy m. in. o konsultacje naukowe i wspólne aplikowanie o środki z projektów badawczych, co będzie inspiracją badań ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów praktyki gospodarczej. Grupa Doradczo-Księgowa Poncyljusz i Radź będzie ponadto opiniować zmiany programu kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział również: prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz − dyrektor Instytutu Rachunkowości, prof. dr hab. Waldemar Gos − prorektor ds. finansów i rozwoju US, Joanna Sikorska − HR Business Partner Grupy Doradczo-Księgowej oraz dr hab. Stanisław Hońko z Instytutu Rachunkowości US − Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział Okręgowy w Szczecinie).

Jak do nas trafić


mapa wneiz