Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
logo WNEiZ US 19 grudnia 2016 r. Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziło uchwałę sekcji ekonomicznej Centralnej Komisji o nadaniu Wydziałowi Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US pełnych uprawnień akademickich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

- Oznacza to, że Wydział posiada wszystkie uprawnienia w obszarze nauk ekonomicznych, z wyłączeniem towaroznawstwa. Nadanie uprawnień to docenienie potencjału naukowo-badawczego naszego Wydziału w tej najmłodszej dyscyplinie nauk ekonomicznych. Znaczny przyrost doktoratów z finansów, habilitacji pracowników wydziału w tym obszarze oraz tytułów profesorskich został ukoronowany przyznaniem uprawnień i jest to ogromny sukces wydziału, który w ostatnich latach uzyskał także pełne uprawniania w obszarze zarządzania.

Mamy nadzieję, że to potwierdzenie potencjału naukowego znajdzie w najbliższych latach odzwierciedlenie również w badaniach naukowych prowadzonych w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do posiadanych już uprawnień z ekonomii i zarządzania oraz przyznanej wydziałowi kategorii A - doszedł ostatni brakujący element. Staliśmy się tym samym Wydziałem kompletnym w naukach ekonomicznych, a posiadany potencjał naukowy z pewnością będzie służył studentom i naukowcom prowadzącym badania w obszarze nauk ekonomicznych, zarówno w kraju, jak i zagranicą - podsumowuje prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US.

pdf Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych ws. nadania pełnych uprawnień w dyscyplinie finanse

Jak do nas trafić


mapa wneiz