Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
biret Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US  prowadzi nabór na III stopnia (studia doktoranckie)   w dziedzinie nauk ekonomicznych  dyscyplina: Ekonomia, Finanse oraz  Nauki o Zarządzaniu.

Wydział gwarantuje najwyższy poziom przygotowania doktorantów gdyż posiadamy pełne uprawnienia akademickie (to jest nadawanie tytułu naukowego doktora i doktora habilitowanego w ekonomii i zarządzaniu oraz tytułu doktora w finansach).

Rekrutacja na studia doktoranckie (stacjonarne, niestacjonarne) odbywa się w drodze konkursu.
Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów wg poniższych kryteriów:

Kryteria kwalifikacji i wymagane dokumenty:
Studia stacjonarne
pdf Dyscyplina: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu


Jak do nas trafić


mapa wneiz