Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
biret Od roku akademickiego 2019/2020 nabór na studia III stopnia odbywa się w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. -Patrz: Rekrutacja - Szkoła Doktorska >>>
Elektroniczna rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej >>>


Jak do nas trafić


mapa wneiz