Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Aktualności

Rejestracja kandydatów na studia na rok akademicki 2019/2020 w II naborze (studia stacjonarne I stopnia) oraz studia stacjonarne II stopnia i studia niestacjonarne trwa do 16 sierpna 2019 r. poprzez stronę https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/erkus/index.php

pdf Lista kierunków w II naborze na studia stacjonarne

Przyjmowanie dokumentów na kierunki studiów I stopnia:
Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Economics and IT application, Ekonomiczno-prawny, Gospodarka nieruchomościami,Informatyka i ekonometria, Informatyka w biznesie, Przedsiębiorczość i inwestycje, Public management, Rynek nieruchomości

odbywa się w dniach: 15, 16, 17.07.2019 r. -godz. 9.00-14.00,
ul. Mickiewicza 64
pok.108, 114, 120, 122 (i piętro)

Jak do nas trafić


mapa wneiz