Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Warsztaty Metodologiczne im. Małgorzaty Zwolankowskiej i Mirosławy Gazińskiej
Corocznie organizowane są przez Instytut dwudniowe Warsztaty Naukowe im. Małgorzaty Zwolankowskiej i Mirosławy Gazińskiej, których celem jest prezentacja wyników aktualnie prowadzonych badań i analiz naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie teorii metod ilościowych oraz ich praktycznego zastosowania w gospodarce.

Rada Naukowa Warsztatów
dr hab. Jacek Batóg prof. US
prof. zw. dr hab. Józef Hozer
dr hab. Sebastian Kokot prof. US
dr hab. Iwona Markowicz  prof. US

Komitet Organizacyjny Warsztatów
mgr Krzysztof Heberlein
dr Sebastian Gnat

Miejsce Warsztatów

Zespół Pałacowo-Parkowy w Małkocinie Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Szczecińskiego położony jest we wsi Małkocin, niedaleko Stargardu Szczecińskiego. W skład zespołu wchodzi m.in. XIX-wieczny pałac, pełniący funkcję nowoczesnego centrum konferencyjnego.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Małkocinie >>>

Programy  Warszatów Metodologicznych z ostatnich  lat
2017 pdf Pobierz program
2016 pdf Pobierz program
2015 pdf Pobierz program
2014 pdf Pobierz program
2013 pdf Pobierz program

Jak do nas trafić


mapa wneiz