Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
10-pak ekonomiczny!!!
Dlaczego „Ekonomia” na Mickiewicza?
Why Economics on the Mickiewicza street?
Warum Wirtschaft auf der Mickiewicz Straße?
为什么 在街上 密茨凯维支 经济学?
Dlatego, że / Because / Weil / 因为
 1. Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone najwyższą kategorią naukową nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pełnymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych! Kategoria A.

 2. Oferujemy specjalności (Ekonomia menedżerska i Analizy gospodarcze, które są najbardziej poszukiwane przez firmy), praktyki i staże w przedsiębiorstwach oraz kierujemy naszych najlepszych studentów na roczne płatne praktyki do USA przy współpracy z  IECenter.

 3. Jako jedyni w regionie organizujemy dla naszych nowych studentów tydzień integracji Freshman Week!.

 4. Wdrażamy nowoczesne metody nauczania przy współpracy z najlepszymi uczelniami europejskimi - Projekt CS.

 5. Nasi studenci kierunku Ekonomia działają w najaktywniejszych na Wydziale kołach naukowych:

  1. Koło Naukowe Ekonomii AS

  2. Koło Naukowe Analiz Gospodarczych

  3. Koło Naukowe Ekonomia & Ekologia „E2"

 6. Nasi profesorowie otrzymują Nagrody Nobla!.

 7. Nasi profesorowie zdobywają międzynarodowe granty naukowe finansowane ze środków UE - Projekt PRORES.

 8. Liderem naszego kierunku jest prof. Dariusz Zarzecki - ceniony praktyk, biznesmen i naukowiec, m.in. szef zespołu aktualizującego Strategię Rozwoju Szczecina.

 9. Nasi studenci zakładają własne przedsiębiorstwa, np.: Unikus Sp. z o.o. czy Maciej Stelmach P.P.H.U "Gruba Ryba".

 10. Nasi studenci piastują ważne stanowiska w naszych regionalnych przedsiębiorstwach i instytucjach.

Film »       Prezentacja »

Jak do nas trafić


mapa wneiz