Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801


Pracownicy Katedry Finansów uczestniczą co roku w wielu konferencjach, spośród, których najistotniejsze to: Zjazd Katedr Finansów, konferencje organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Konferencja Ubezpieczeniowa AE w Poznaniu, Rynek Kapitałowy "Skuteczne Inwestowanie" organizowane przez prof. Tarczyńskiego, Zarządzanie Finansami "Czas na pieniądz" organizowane przez prof. Zarzeckiego.

Znaczna część pracowników Katedry Finansów uczestniczy w wielu projektach badawczych. Przykładowe projekty badawcze:

  • analiza rozwiązań finansowania jednostek kultury na przykładzie teatrów
  • integracja wydatków z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej w systemie efektywnego wspierania polityki zdrowotnej miast na prawach powiatu
  • analiza efektywności kosztów programu profilaktycznego genetyczno-onkologicznego w województwie zachodniopomorskim
  • badanie powiązań między finansowaniem ze środków samorządowych a charakterystyką ilościowo-wartościową usług komunalnych, prowadzonych przez podmioty publiczne i prywatne - studium porównawcze Szczecin - Rostock

Jak do nas trafić


mapa wneiz