Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
POLITYKA JAKOŚCI
Jakość Jakość kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest priorytetem, jest źródłem prestiżu Wydziału i jego absolwentów wśród pracodawców oraz środowiska akademickiego jak również społeczności lokalnej.

Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy Wydziału i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.


Przedsięwzięcia związane z upowszechnieniem i promocją polityki jakości Wydziału w zakresie kształcenia i otwarciem na współczesne procesy gospodarcze, tworzące kulturę jakości Wydziału, obejmują m.in. następujące inicjatywy:

  • powołanie Pełnomocnika Dziekana WNEiZ ds. Jakości Kształcenia,
  • spotkania społeczności Wydziału z liderami krajowych i zagranicznych środowisk politycznych, opiniotwórczych i gospodarczych,
  • szeroka oferta studiów podyplomowych,
  • działalność popularyzatorska problematyki gospodarczej i ekonomicznej,
  • promowanie przez WNEiZ i przejmowanie przez inne jednostki organizacyjne US innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania jakości kształcenia,
  • wdrożenie programu "Plagiat".

Jak do nas trafić


mapa wneiz