Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Kalendarz wydarzeń

Dzień ekonomisty
Program
25.03.2015
Dzień Ekonomisty
WNEiZ
10.00-12.00 

Debata Marka Szczecin. Aula Nowa. Prelegenci: M. Kubik (dyrektor Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu UM), dr K. Kuczera (Instytut Zarządzania i Marketingu US), A. Gnat (założyciel i prezes DOMU MARKI Max von Jastrov ), W. Samitowska (z-ca dyrektora AIP US) oraz Adam Szymborski (Country Manager Cotes Polska Sp. z o.o.).

12-00-14.00

Warsztaty
BPO – Gra symulacyjna. Grę poprowadzą pracownicy firmy Genpact Poland.

dzienekonomisty.usz.edu.pl »

Jak do nas trafić


mapa wneiz