Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Sukcesy naszych studentów, absolwentów i pracowników

W niedzielę, 30 czerwca, w auli Akademii Sztuki w Szczecinie, wręczono tegoroczne Zachodniopomorskie Noble. Nagrodę przyznano w siedmiu kategoriach. Nagrodę w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymał dr inż. Jarosław Wątróbski z Instytutu Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US za cykl artykułów poświęconych opracowaniu zbioru sformalizowanych wytycznych doboru metod wielokryterialnych do zadanej sytuacji decyzyjnej.
jeremie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  powołał komitet doradczy w ramach umowy o finansowaniu projektu pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2. W składzie komitetu znalazł się m.in. dr hab. prof. US Jacek Batóg, Prodziekan WNEiZ ds. kształcenia i rozwoju.
W-ce mistrz Polski w snookerze Na Mistrzostwach Europy 6Reds odbywających się w Serbii, student WNEiZ zdobył tytuł v-ce mistrza Europy.

terminal promowy Projekt dr. hab. prof. US Christiana Lisa znalazl się wśród 3 polskich wybranych i dofinansowanych projektów ze środkow instrumentu "Łącząc Europę" (z ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Kongres Rynku Kapitałowego 7 Kongresowi Rynku Kapitałowego towarzyszył konkurs na referat naukowy, w którym dwa pierwsze miejsca zajęły zespoły pracowników WNEiZ US.

Jak do nas trafić


mapa wneiz