Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Plany studiów i Sylabusy   (obowiązujące od roku akad.  2018/2019)
Stacjonarne studia I stopnia

Stacjonarne studia II stopnia

Niestacjonarne studia I stopnia

Niestacjonarne studia II stopnia

Plany studiów i Sylabusy   (obowiązujące od roku akad.  2017/2018)Uwaga: W plikach dotyczących sylabusów są  opisy przedmiotów jednocześnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Stacjonarne studia I stopnia
Stacjonarne studia II stopnia

Niestacjonarne studia I stopnia

Niestacjonarne studia II stopnia

Plany studiów i Sylabusy   (obowiązujące od roku akad.  2016/2017)
Stacjonarne studia I stopnia
Stacjonarne studia II stopnia

Niestacjonarne studia I stopnia

Niestacjonarne studia II stopnia
Plany studiów i sylabusy (obowiązujące od roku akad. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) »
Uwaga: W systemie Esylabusy, przy wyborze kierunku Ekonomiczno-Prawnego, należy wskazać: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Wydział Prawa i Administracji

Plany studiów (obowiązujące od roku akad.  2011/2012)
Stacjonarne studia I stopnia
Stacjonarne studia II stopnia
Niestacjonarne studia I stopnia
Niestacjonarne studia II stopnia

Sylabusy (obowiązujące od roku akad. 2011/2012)


Ekonomia
- studia I i II st. (stacjonarne)
- studia I i II st. (niestacjonarne)

Finanse i Rachunkowość
- studia stacjonarne i niestacjonarne

Informatyka i Ekonometria
- studia stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie
- studia I st.  (stacjonarne i niestacjonarne)
- studia II st. (stacjonarne i niestacjonarne)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
- studia stacjonarne

Jak do nas trafić


mapa wneiz