Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
SKwPAbsolwent WNEiZ a obecnie pracownik naukowy Instytutu Rachunkowości - pan mgr Michał Hendryk otrzymał nagrodę I stopnia im. Zbigniewa Messnera za pracę magisterską w konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace naukowe z dziedziny Rachunkowości.Tytuł pracy: Manipulacje księgowe na przykładzie polskich przedsiębiorstw

Jak do nas trafić


mapa wneiz