Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
US 31 maja 2015 r. odbyła się już po raz piętnasty uroczystość wręczenia nagród w konkursie Zachodniopomorskie Noble. W gronie laureatów znalazło się grono przedstawicieli Uniwersytetu Szczecińskiego: prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, dr hab. Iga Rudawska, prof. US oraz prof. dr hab. Andrzej Witkowski.


Konkurs był organizowany przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.

Zachodniopomorski Nobel to prestiżowa nagroda przyznawana naukowcom w ośmiu dyscyplinach naukowych: humanistycznych, medycznych, ekonomicznych, podstawowych, technicznych, rolniczych, o morzu i od 2008 roku – artystycznych. Celem przedsięwzięcia jest promocja najwybitniejszych osiągnięć naukowych dokonywanych przez naukowców województwa zachodniopomorskiego.

Profesor Iga Rudawska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania otrzymała nagrodę w kategorii nauk ekonomicznych, za monografię Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta.

Profesor Mariusz Dąbrowski z Wydziału Matematyczno-Fizycznego został wyróżniony w dziedzinie nauk podstawowych za teoretyczne prace obliczeniowe opisujące osobliwości w kosmologii. Natomiast profesor Andrzej Witkowski z wydziału Nauk o Ziemi jako przedstawiciel zespołu badawczego w składzie: dr Diana Krawczyk, dr Sławomir Dobosz, mgr Chunlian Li, mgr Przemysław Dąbek, odebrał nagrodę w dziedzinie nauk o morzu za interdyscyplinarne badania współczesnych i kopalnych morskich zespołów okrzemkowych, szczególnie pod kątem filogenezy, biogeografii oraz zastosowania w rekonstrukcjach zmian klimatycznych.

Kandydaci do nagrody byli zgłaszani przez rektorów zachodniopomorskich uczelni oraz przez członków Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. Uhonorowani naukowcy to osoby o najwybitniejszym dorobku w roku 2014. Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Akademii Sztuki w Szczecinie.

O Zachodniopomorskich Noblach także na stronach:
pdf Nauka w Polsce
pdf Szczecin TVP

Jak do nas trafić


mapa wneiz