Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 Kierunek: EKONOMICZNO- PRAWNY   specjalność: DORADZTWO EKONOMICZNE i PRAWNE

Wydziały prowadzące: WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA oraz WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGOAbsolwent studiów II st. na kierunku Ekonomiczno-prawnym specjalność Doradztwo ekonomiczne i prawne jest przygotowany do wykonywania zawodu doradcy ekonomiczno-prawnego.

Do typowych miejsc pracy zalicza się:
  • firmy świadczące usługi doradztwa ekonomicznego i finansowego
  • służby finansowe przedsiębiorstw

Jak do nas trafić


mapa wneiz