Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 Kierunek: EKONOMICZNO- PRAWNY   specjalność: DORADZTWO PODATKOWE

Wydziały prowadzące: WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA oraz WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGOAbsolwent studiów II st. na kierunku Ekonomiczno-prawnym specjalność Doradztwo podatkowe ma możliwość uzyskania zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego i po spełnieniu dodatkowych warunków ma możliwość wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Do typowych miejsc pracy zalicza się:
  • kancelarie doradztwa podatkowego
  • biura rachunkowo-księgowe
  • służby księgowe przedsiębiorstw, banków, administracji państwowej i usług publicznych

Jak do nas trafić


mapa wneiz