Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Profil ogólnoakademicki

Specjalności - I stopień: (wybór od 3 semestru studiów) Specjalności - II stopień: (wybór nastąpi od 2 semestru studiów)
Informacje o kierunku
Kierunek Informatyka i Ekonometria posiada akredytację potwierdzającą jakość kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim - wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku ekonomisty oraz informatyka (np. w bankach, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz administracji państwowej m.in. na stanowiskach konsultanta lub specjalisty informatyka, projektanta lub programisty systemów informatycznych, administratora sieci komputerowych, maklera giełdowego, rzeczoznawcy wyceny nieruchomości, ekonomisty-statystyka).


Zobacz wywiad z absolwentami i wykładowcami kierunku Informatyka i Ekonometria


Jak do nas trafić


mapa wneiz