Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 Kierunek: EKONOMICZNO- PRAWNY   specjalność: SEKTOR PRYWATNY

Wydziały prowadzące: WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA oraz WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGOSpecjalność: SEKTOR  PRYWATNY
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Ekonomiczno-Prawnym specjalność Sektor Prywatny jest przygotowany do zajmowania niesamodzielnych stanowisk w prywatnych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach finansowych zajmujących się przede wszystkim:
 • handlem i usługami;
 • zarządzaniem finansami;
 • udzielaniem kredytów,
 • pożyczek i gwarancji;
 • inwestycjami;
 • ubezpieczeniami.
Do typowych miejsc pracy zalicza się:
 • przedsiębiorstwa handlowe i usługowe;
 • przedsiębiorstwa finansowe;
 • domy maklerskie;
 • banki;
 • fundusze inwestycyjne;
 • firmy ubezpieczeniowe;
 • firmy doradztwa ekonomicznego;
 • przedsiębiorstw transportowe i komunikacyjne.

Jak do nas trafić


mapa wneiz