Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 Kierunek: EKONOMICZNO- PRAWNY   specjalność: SEKTOR PUBLICZNY

Wydziały prowadzące: WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA oraz WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGOSpecjalność: SEKTOR  PUBLICZNY
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Ekonomiczno-Prawnym specjalność Sektor Publiczny jest przygotowany do zajmowania niesamodzielnych stanowisk w organach państwowych zajmujących się przede wszystkim:
 • kształtowaniem warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
 • nadzorem nad działalnością podmiotów gospodarczych;
 • podejmowaniem działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki;
 • współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym;
 • funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych i telekomunikacyjnych;
 • sprawami podatkowymi;
 • zasadami finansowania samorządów terytorialnych;
 • wdrażaniem i zarządzaniem funduszami europejskimi.
Do typowych miejsc pracy zalicza się:
 • urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej;
 • urzędy i instytucje sprawujące nadzór nad rynkiem finansowym (nadzór bankowy, nadzór ubezpieczeniowy, nadzór emerytalny, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, nadzór nad agencjami ratingowymi, nadzór nad instytucjami płatniczym);
 • jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin, miejskie, miasta; starostwa powiatowe; urzędy marszałkowskie) i związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • organy administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, ministerstwa itp.);
 • agencje państwowe (np. agencje rozwoju regionalnego,agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa itp.).

Jak do nas trafić


mapa wneiz