Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Absolwent potrafi stosować zaawansowane technologie sieciowe ze szczególnym uwzględnieniem Internetu, we wspomaganiu zarządzania organizacją. Jest przygotowany do wspomagania procedur komunikacji i przesyłania danych na różnych szczeblach decyzyjnych. Jest przygotowany do prowadzenia prac badawczych i podjęcia studiów doktoranckich.

W zakresie wiedzy:

Absolwent zna metody pozyskiwania danych w Internecie, zna zaawansowane metody programowania w Internecie. Zna zasady podejmowania racjonalnych decyzji w organizacjach gospodarczych w świetle funkcjonowania współczesnej gospodarki. Zna zasady indywidualnej przedsiębiorczości. Ma wiedzę nt ochrony danych i polityki bezpieczeństwa w systemach sieciowych. W trakcie studiów pozyskuje wiedzę z zakresu życia w społeczeństwie informacyjnym.

W zakresie umiejętności:

Absolwent potrafi zdefiniować strategię rozwoju przedsiębiorstwa oraz podejmować racjonalne decyzje w różnych obszarach działania podmiotów gospodarczych. Potrafi programować aplikacje internetowe i zaawansowane bazy danych. Sprawnie posługuje się narzędziami z grupy BI we wspomaganiu procesów decyzyjnych.Potrafi stosować zaawansowane narzędzia administrowania siecią komputerową.

W zakresie kompetencji społecznych:

Absolwent jest przygotowany do pracy w grupie, prawidłowo ocenia warunki dla założenia i prowadzenia własnej firmy.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, na stanowiskach kierowniczych w obszarach:
  • projektant polityki bezpieczeństwa danych,
  • administrator sieci komputerowej,
  • projektant baz danych,
  • informatyzacja organizacji, szczególnie w obszarach sieci komputerowych.

Jak do nas trafić


mapa wneiz