Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Absolwent specjalności ma pogłębioną wiedzę na temat gospodarczych stosunków międzynarodowych, zna zasady indywidualnej przedsiębiorczości oraz rachunkowości zarządczej. W trakcie studiów posiadł wiedzę z zakresu jakości i inżynierii oprogramowania.

W zakresie wiedzy:

Absolwent identyfikuje metody ryzyka przedsięwzięć informatycznych, zna narzędzia pracy zespołowej. Pozyskał wiedzę w zakresie identyfikowania zaawansowanych technik programowania systemów informatycznych oraz zaawansowanych zasady programowania w Internecie.

W zakresie umiejętności:

Absolwent potrafi analizować ryzyko przedsięwzięć informatycznych, zdefiniować harmonogram projektu, stosować systemy zarządzania bazami danych. Stosuje narzędzia pracy grupowej. Stosuje techniki weryfikacji oprogramowania szczególnie testowania.

W zakresie kompetencji społecznych:

Potrafi stworzyć harmonogram działania, przewiduje ewentualne problemy związane z jego realizacją, prawidłowo ocenia warunki dla założenia i prowadzenia własnej firmy.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności inżynierii programowania, systemów zarządzania bazami danych oraz pracy grupowej:
  • projektant programista,
  • projektant i programista baz danych,
  • operator oraz prowadzący serwis systemów informatycznych,
  • projektant stron WWW,
  • administrator systemu pracy grupowej.

Jak do nas trafić


mapa wneiz